Karol Parno Gierliński na zdjęciach różnych autorów