Bajka napisana w dialekcie Polska Roma specjalnie dla podręcznika "Miri szkoła Romano elementaro"

Karik sy Romenge kałe bała?

Hara, hara but berśa, dre durykano them Sys baro łaćho raj. Doj sys bachtałe Manuśa sare sawe doj dźiwenys.  Na dźinenys jone so dawa isy bokh, so jaswa. Wenda pałe na dźinenys. Do raske sys efta ćhawe, jekh ćhaj.

But beśa sys miśto, ki do cyro so jawne te mangeł łen wawir themestyr, kaj łenge sy baro bokh bibachćisa. Dałe so pojawne, na phendłe nikoneske kaj jone sys pszekośtłe, kaj zamardłe sapes. Do sap rakhełys pani, karyk jone duryśenys zor kaj dźipen. Do sap zapraścia łen adźa zorałes. Kon pośle łendyr jekhe kućikosa pijełys, mereł. Kon beścia łenca paśe tyśia, ćieła kało ćirikło.

Dre dawa cyro pśała sys dre weś, łengri pheń sys ki peskri mami dre bergi. Syr jawenys khere, nikon na wygija pe drom.

Gił łendyr wygene do praste manuśa i zamangdłe łen ki tyśia. Syr tyko łenge paćtłe, adźa ćine kałe ćirikłenca.

Efta kałe ćirikłe roibnasa naśenys dur, pałe bergi, durydyr. Łengri pheń ryśiołys mamiatyr, dikhcia i schalija kaj soś hyria pes kerdźa pśałenca. Naścia joj ki mami i ophedźa saro.

Phuri manuśni thodźa fody, dorik dyja opre so pes kerdźa. Na moginaw te dźiał tusa te rodaw tyren pśałen - phendźia, ale syklakirawa tut te gineł fody kaj waśtendyr, syklakirawa tut te rakheł drom cierheniendyr. Dre da ława tugatyr phuri sparudźa pes dre parno rukh. Dałe cyrostyr do rukh pes khareł mamiori.

Te złeł kośiben pśałendyr skendełys raty ćhonytko phar, thawendyr kerełys thana i sydźa efta gada.

Jone dre jekh rat pe berś pałe jawenys manuśenca. I dre dasawi rat syr rywena dałe gada jawena pałe pesa. Jone syr ćirikłe naśenyn dur, durydyr. Joj nijałe, wende dźiałys pirangres. Bara ćinenys łakre hera. Śiłałe bałwała, jiwa i zanta hanys łakre jakha.

A joj dźłys te ratyneł pśałen.

Syr kerdźa pe wykendyni rat, rydźa pe łen efta gada. Pałe jawne jone manuśenca.

Łatyr odgija zor i dźipen-myja. Sparudźa pe joj i ćija pe łatyr ćierheń so haćioł pe bolipen angił dywes. Doryg joj dikheł pe peskre pśała kaj łengre ćhaworen.

Pał dawa kaj jamare prapapa sys krukenca, ćine Romenge kałe bała.

 

  • 01
  • 02
  • 03

 

 

Grafika zaczerpnięta z archiwalnej strony Oddziału ZLP w Gorzowie Wlkp.

Karol Parno Gierliński zaczął uprawiać prozę dość późno. W roku 2007 napisał bajkę specjalnie dla tworzonego właśnie elementarza dla dzieci romskich oraz cykl opowiadań w języku polskim, które zostały zamieszczone w tomie "Meteory / Siłałe ćerhenia"