Na terenie Zespołu Szkół "Bednarska", u zbiegu ulic Raszyńskiej i Niemcewicza w Warszawie, z inicjatywy Fundacji Klamra została utworzona galeria street artowa, upamiętniająca osoby znaczące dla społeczności romskiej.  Powstała ona z inicjatywy Dariusza Paczkowskiego – artysty tworzącego graffiti i street art zaangażowany społecznie.

Poszczególne murale przedstawiają: Alfredę Nońcię Markowską, Bronisławę Papuszę Wajs, Stanisława Kororo Dymitera oraz Karola Parno Gierlińskiego.

 

  • 01
  • 02
  • 03

 

 

 

 

Niezaleznie od wielu wspomnień publikowanych w prasie oraz w internecie, pojawiają się inicjatywy upamietnienia w sposób bardziej trwały dzieła Karola Parno Gierlińskiego.