Dnia 20 marca 2023 r.  zebranie wiejskie w Wojcieszycach jednogłośnie uchwaliło wniosek w sprawie nadania skwerowi w centrum miejscowości nazwy „Skwer Karola Parno Gierlińskiego”.

Czytaj dokument on-line

19 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w tej sprawie. 

Czytaj dokument on-line

Wójt Gminy Kłodawa, p. Anna Mołodciak zdecydowała, że na skwerze należy ustawić tablicę informacyjną, zawierająca podstawowe informacje o życiu i twórczości Skwer Karola Parno Gierlińskiego oraz o jego związkach z tą wsią, a także głaz z tablicą pamiątkową. Uroczystość odsłonięcia tablicy została zaplanowana na 9 czerwca 2023 r.

  • zaproszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Niezaleznie od wielu wspomnień publikowanych w prasie oraz w internecie, pojawiają się inicjatywy upamietnienia w sposób bardziej trwały dzieła Karola Parno Gierlińskiego.