Dnia 20 marca 2023 r.  zebranie wiejskie w Wojcieszycach jednogłośnie uchwaliło wniosek w sprawie nadania terenowi zielonemu w centrum miejscowości nazwy „Skwer Karola Parno Gierlińskiego”.

Czytaj dokument on-line

19 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w tej sprawie. 

Czytaj dokument on-line

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak postanowiła, że na skwerze należy ustawić tablicę informacyjną, zawierająca podstawowe wiadomości o życiu i twórczości Karola Parno Gierlińskiego oraz o jego związkach z Wojcieszycami, a także głaz z tablicą pamiątkową.

Dnia 9 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość z licznym udziałem romskich i polskich przyjaciół Karola Parno Gierlinskiego oraz mieszkańców Wojcieszyc. Otworzył ją przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona. Mówił o Parno jako o artyście i pisarzu, którego twórczość należy zarówno do kultury cygańskiej, jak i do polskiej (czytaj on-line).

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali synowie Parno, Gerard i Borys Gierliński, zaś przedstawiciela powiatu gorzowskiego, gminy Kłodawa i sołectwa Wojcieszyce złożyli pod nią kwiaty. Krótkie przemówienia wygłosili Gerard Gierliński, Małgorzata Milewska, Andrzej Kwiatkowski, Grzegorz Zapytowski, Edward Sabo, Patryk Doliński i Stanisław Dreger.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 02a
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 14a
 • 15

Odczytano listy od marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak oraz Adama Bartosza i Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego.

 • adam_bartosz
 • andrzej_grzymala_kazlowski
 • marszalek_woj_lubuskiego

Po zakończeniu części oficjalnej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach wystąpił gorzowski zespół Romani Ćerheń, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różankach recytowały wiersze Parno i odbył się pokaz filmu dokumentalnego "To jest rodzaj modlitwy", wyreżyserowanego przez Jacka Milewskiego.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 

  

 

Niezaleznie od wielu wspomnień publikowanych w prasie oraz w internecie, pojawiają się inicjatywy upamietnienia w sposób bardziej trwały dzieła Karola Parno Gierlińskiego.