Spis treści

 

* * *

Lubię muzykę skrzypiec tak rzewną
Że ptaki zatrzymują się w locie, aby jej posłuchać

Piękny jest groźny taniec burzy i szum zawieruchy
Wesoła kołysanka wystukana deszczem
O płótno namiotu

Byle by jeszcze nadeszła cisza, najcichsza
I świadomość twojej obecności

 

 

 

Wiersze Karola Parno Gierlinskiego wybrane z tomików "Xaratuno thuv / Odległy dym" oraz "Róża pustyni".