Spis treści

 

 

 

 

Prezentowane wiersze pochodzą z tomu pod tytułem "Xaratuno thuv - Odległy dym", który ukazał się w roku 2001 nakładem Wydawnictwa "Nice" w Bydgoszczy. 

Rok później zostały przełożone na język niemiecki przez Karin Wolff i z okazji Międzynarodowego Dnia Romów wydane w Myśliborzu na prawach rękopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersze Karola Parno Gierlinskiego wybrane z tomików "Xaratuno thuv / Odległy dym" oraz "Róża pustyni".