Spis treści

 

 

Prezentowane wiersze pochodzą z tomu pod tytułem "Xaratuno thuv - Odległy dym", który ukazał się w roku 2001 nakładem Wydawnictwa "Nice" w Bydgoszczy.

 

 

 

Wiersze Karola Parno Gierlinskiego wybrane z tomików "Xaratuno thuv / Odległy dym" oraz "Róża pustyni".