Spis treści

 

 

 * * *

Jesteśmy łzami na twarzy
Niesiemy sól i samotność
Płyniemy jak nasza nadzieja
Że nas połączy łaskawsza dłoń losu.

 

 

* * *

Wir sind die Tränen im Gesicht
Wir tragen Salz und Einsamkeit
Strömen wie unsere Hoffnung
Daß uns eine gnädigere Hand des Schicksals vereint.

 

 

 

 

Wiersze Karola Parno Gierlinskiego wybrane z tomików "Xaratuno thuv / Odległy dym" oraz "Róża pustyni".