Spis treści

 

 

* * *

Ta scena bez kurtyny
Scenariusz napisany po spektaklu.
Aktorzy czytają z kolejności gry innych
Czas trwania – do epitafium .
Pod lasem stara Łoli
Piecze kradzioną kurę
Na podartym namiocie Ukrzyżowany
Uśmiecha się.
On też nie poszedł do teatru.
Leśne grzechy nie bolą.
A w godzinę śmierci racz las wrócić Panie.

 

 

* * *

Diese Bühne ohne Vorhang
Das Szenario geschrieben nach dem Spektakel
Die Schauspieler spielen einer des anderen Rolle
Zeit der Aktion - bis zur Grabschrift
Im Waldrand brät die alte Łoli
Ein gestohlenes Huhn
Im zerschlissenen Zelt Der Gekreuzigte
Er lächelt
Auch er ging nicht ins Theater.
Waldsünden schmerzen nicht.
Und zur Stunde des Todes gib, gnädiger Gott, den Wald zurück.

 

 

 

Wiersze Karola Parno Gierlinskiego wybrane z tomików "Xaratuno thuv / Odległy dym" oraz "Róża pustyni".